Godt nyt til ejere af elbiler

Inden længe sender Nukissiorfiit spørgeskemaer ud målrettet til alle ejere af el- og hybrid-biler i Nuuk. Undersøgelsen skal skitsere, hvordan bilejerne i dag oplader deres biler, og hvordan de ønsker at gøre det i fremtiden.

Igennem de seneste år er antallet af el- og hybrid-biler vokset med flere hundreder i hovedstaden. Målet med spørgeskemaet er, at der i begyndelsen af 2021 bliver opstillet flere nye ladestandere, hvor kunder via mobilen blandt andet kan følge, hvor der er en ledig stander – og samtidig betale for opladning.

Data fra spørgeskemaerne skal kortlægge det konkrete behov for opstilling af nye ladestandere.
– Vores erfaringer indtil nu har vist, at det kan være svært at holde styr på, hvornår der er en ledig stander. Samtidig har det været besværligt for boligforeninger, lejere og Nukissiorfiit at administrere opladning ved etageejendomme. Med spørgeskemaet ønsker vi at få kortlagt kundernes behov, så vi kan tilbyde et produkt, der løser disse udfordringer, og dermed gør det nemmere at være el- og hybridbilsejer, fortæller Kasper Dahl, Afdelingschef for Salg og Markedsudvikling.

Spørgeskemaet kan du finde på Nukissiorfiits profil, på Facebook.

Der blev i 2016 opstillet 13 ladestandere til elbiler i Nuuk, som en forsøgsordning. Det er henholdsvis en gratis, hurtiglader i Nuuk Center og 12 opstillede ladestandere fordelt i forskellige boligområder. Erfaringerne fra Nuuk skal bruges i udrulningen af ladenetværk andre steder i landet.