Samarbejde mellem Nukissiorfiit og ESANI A/S skal gøre affald til fjernvarme til gavn for borgere og virksomheder

Nukissiorfiit og det fælleskommunale affaldsselskab, ESANI A/S har netop indgået en aftale, om at aftage varmen fra deres kommende affaldsforbrændingsanlæg i Sisimiut og Nuuk og udnytte varmen til fjernvarme.

Samarbejdet markerer dermed begyndelsen på en ny epoke for affaldshåndteringen i Grønland, når det centrale forbrændingsanlæg forventeligt slår ovndørene op i 2022/23.

De nye og moderne forbrændingsanlæg i Sisimiut og Nuuk, er væsentlig mere miljøvenligt end de nuværende og vil leve op til samme høje miljøkrav som et tilsvarende anlæg andre steder inden for EU skal leve op til. Anlæggene får en kapacitet på ca. 60 tons affald i døgnet.

Mens anlægget i Sisimiut vil modtage affald fra hele Grønland forventes det at Nuuk anlægget vil blive forsynet med affald fra Nuuk by alene.

Varmen fra forbrændingsanlæggene vil blive anvendt som fjernvarme til borgere og virksomheder i Sisimiut og Nuuk, dermed kan fjernvarmenettene udbygges og affaldet bliver omdannet til en nyttig ressource.

Affaldet skal sejles ind

Når de nye forbrændingsanlæg tages i brug, lukkes de gamle og udtjente forbrændingsanlæg og bygdeforbrændingsanlæg.

I stedet vil affaldet systematisk blive indsamlet, pakket og transporteret til de nye forbrændingsanlæg, hvilket vil løse udfordringerne med, at affaldet i nogle byer og bygder hober sig op.

Udsigten til både at løse et affaldsproblem samt at udnytte affaldet som en ressource glæder naturligvis energidirektør hos Nukissiorfiit, Kaspar Mondrup.
– Det er positivt, at vi i samarbejde med ESANI A/S er med til at løse udfordringen med affaldshåndtering, og at vi på denne måde udnytter energien i affaldet til fjernvarme, siger Kaspar Mondrup.

Bestyrelsesformand for ESANI A/S Lars Møller-Sørensen og Direktør i ESANI A/S Frank Rasmussen bakker op:
-Vi er glade for at vi nu kan få løst landets affaldsproblem på en moderne og effektiv måde. Det kommer til at kunne mærkes i mange byer og bygder, hvor man ikke længere skal håndtere og opbevare affald i samme grad som nu og at varmen fra de centrale forbrænding kan nyttiggøres gør løsningen endnu bedre.

Både hos Nukissiorfiit og ESANI er man samtidig tilfreds med, at dette samarbejde løfter to af målsætningerne i Naalakkersuisuts Sektorplan for Energi og Vandforsyning.

Nemlig at den kollektive varmeforsyning skal udbygges med henblik på reduktion af fossile brændstoffer, samt at affald skal betragtes som en ressource, og restvarme fra affaldsforbrændingsanlæg skal nyttiggøres effektivt til bl.a. fjernvarme.

Ligeledes understøtter aftalen også Naalakkersuisuts affaldshandlingsplan og er således medvirkende til, at der skabes et renere og mere grønt og bæredygtigt Grønland.

For yderligere information kontakt Chef for Ledelsessekretariatet i Nukissiorfiit, Sune Tougaard på 349589 eller suto@nukissiorfiit.gl eller Direktør for ESANI A/S, Frank Rasmussen på 564669 eller frra@esani.gl