Ufarligt okker er årsag til gult vand

Den gule farve i drikkevand stammer fra støbejernsrør, som med tiden udskiller okker. Okker er ikke sundhedsfarligt men kan smage lidt af jern. Den hyppige årsag til okker i vandet er når gamle støbejernsrør oplever trykforskelle indvendigt i rørene.

Nukissiorfiit er i gang med at skifte de gamle støbejernsrør ud med PE-rør. Hvilket vil afhjælpe problemet.
Indtil alle rør er skiftet vil misfarvning forekomme fra tid til anden over hele Grønland.