Vandforsyning fremtidssikret i Kangaatsiaq

De seneste år har vandstanden i drikkevandssøen ved Kangaatsiaq by været dalene, da mængden af nedbør ikke er tilstrækkelig til at fylde søen. En udfordring, der igen i marts har betydet, at vandforsyning måtte nedsættes til en nødtilstand.

Nukissiorfiit har derfor arbejdet på en løsning, som kan forebygge denne tilbagevendende udfordring. En løsning som er baseret på grøn energi, og vil sikre, at byen  kan få normal forsyning.

Helt konkret er der idriftsat en ny råvandsledning og bygget et pumpehus ude ved drikkevandssøen, der ligger 5,5 kilometer væk fra byen, hvorfra pumperne i søen styres.

Pumperne pumper vand fra søen langt fra byen til den bynære sø, som fungerer som vinterreservoir.Strømmen til pumpehuset kommer fra nyligt opsatte solceller, som lagrer strøm på en batteribank, og på den måde forsyner pumperog styring med strøm.

Et selvstændigt system
Anlægget er, med andre ord, designet som et selvstændigt system, som kører, når der er tilstrækkelig strøm, og slukker, når batterierne er afladet til specifikt niveau.

Systemet er beregnet til at køre i løbet af sommermånederne, og er dimensioneret til at overføre mere end et helt års forbrug til vandsøen nær Kangaatsiaq by Det betyder at der er tilstrækkeligt vand til sikring af byen og fiskeindustrien.
Kenneth Nyland, Nukissiorfiits tekniske direktør udtaler;
– I Nukissiorfiit arbejder vi med sikre høj forsyningssikkerheder og omstille vores land til mere vedvarende energiforbrug. Med denne løsning sikrer vi borgere og erhvervsliv i Kangaatsiaq en sikker og stabil vandforsyning, og sikrer, at det sker via energi fra solceller.

Det nye anlæg vil fremover kun køre i sommerperioden, da dette er den teknisk bedste og mest driftsøkonomiske løsning.

I vintermånederne forsynes byen fra den primære vandsø, som der pumpes vand til fra den nye råvandsledning. Vandet filtreres og behandles på vandværket før videredistribuering til befolkningen.

FAKTA:
Kangaatsiaq fik status som by i 1986
Der er cirka 540 indbyggere
Kangaatsiaq er den sydligste by i Distrikt Disko.

I byen er der fiskefabrik, folkeskole, sygeplejestation, alderdomshjem, fritidsklub, idrætshal, brandvæsen, Pilersuisoq og Polar Oil samt kommunekontor.