Nukissiorfiit har lokaliseret fejlen på transmissionslinjen

Nukissiorfiit har nu lokaliseret fejlen på transmissionslinjen til vankraftværket i Buksefjorden.
Forud for helikopterinspektionen tidligere i dag, havde Nukissiorfiit gennemført målinger på linjen, der havde indikeret området hvor fejlen skulle findes. Derfor kunne inspektionen målrettes området i landet mellem bunden af Kobberfjord og den Nordlige side af Ameralikfjord - hvor det viste sig at at der kunne konstateres et såkaldt kordelbrud, på det ene af de tre kabler.
Som billedet viser bevirker bruddet at kablet trevler, hvilket medfører meget høj risiko for kortslutning mellem kabelforbindelserne, da de kan komme i kontakt med hinanden under vindpåvirkning. Det er netop disse kortslutninger der igennem den seneste uge har resulteret i at vandkraftværket har sat ud gentagende gange.
I morgen vil Nukissiorfiit gennemføre endnu en helikopterinspektion, der har til formål at vurdere hvordan og hvor hurtigt fejlen kan udbedres.
Indtil fejlen er udbedret vil byens elproduktion blive leveret af nød-elværket i Nordhavnen. For at undgå at nød-elværket belastet mere end højest nødvendigt, opfordres borgerne til at minimere al unødvendig strømforbrug, som tidligere beskrevet.
Nukisisorfiit fortsætter sammen med politiet, Tusass og øvrige væsentlige aktører et forhøjet beredskab, indtil forsyningen er normaliseret.