Nukissiorfiit med stort underskud

Nukissiorfiit har netop offentliggjort sit årsregnskab. Det viser, at Nukissiorfiit kom ud af 2020 med et historisk stort underskud på 153 mio. kroner.

Dette på trods af at Nukissiorfiit gennem 2020 har forbedret og effektiviseret sin forretning. Nukissiorfiits prissætning har gjort det nødvendigt at afskrive ekstraordinært meget, og underskuddet er derfor et strukturelt underskud.

Nukissiorfiits økonomi har siden ensprisreformens indførsel i 2018 været udfordret. I 2020 havde Nukissiorfiit underskud på salg af el i 63 ud af 68 byer og bygder, og for vand i 63 ud af 66 byer og bygder.

Nukissiorfiits omkostninger er større end virksomhedens indtægter, og kan ikke sikre den tilstrækkelige økonomi til at vedligeholde anlæg, og står nu over for et stort efterslæb. For at få økonomien til at hænge sammen, låner Nukissiorfiit hvert år penge i Landskassen; lån som dog overstiger afdraget af disse. Nukissiorfiit opbygger gæld, mens reinvesteringer og vedligehold i anlæg ikke bliver udført i tilstrækkelig grad. Dette truer i sidste ende forsyningssikkerheden.

Energidirektør Kaspar Mondrup udtaler:

Nukissiorfiit står i en kritisk situation, hvor det er nødvendigt at rette op på økonomien hurtigst muligt. Hvis vi fortsætter på denne måde, vil regningen blive endnu større og forsyningssikkerheden vil falde. Dette vil vi ikke acceptere. Heldigvis har vi god dialog med vores ejere, Selvstyret, om problemets omfang. Alle er enige om at få løst problemet.

Nukissiorfiit henviser til at Naalakkersuisut i februar 2021 godkendte, at man igangsatte en ekstern revision af Nukissiorfiits økonomi. En undersøgelse der ventes færdig i løbet af sommeren 2021.

Nukissiorfiits årsregnskab 2020