Nukissiorfiit stabiliserer elproduktionen ved at kombinere vand- og dieselkraft

Efter en stor indsats fra mange sider gennem snart to døgn, er 99 % af den samlede by nu igen forsynet med el. Samtidig er alle vandværker i byen idriftsat igen.

For at skabe en mere robust forsyning, har Nukissiorfiit ændret på elproduktionen, så den sker i en kombination mellem vandkraft og dieselkraft. Sidstnævnte leveres af byen nødelværk ved Nordhavn.

- Vi tager naturligvis situationen meget alvorligt. Vores tekniske medarbejdere har gjort deres alleryderste for at finde kreative løsninger, der hurtigt kan genetablere og sikre forsyningen, specielt for de mest samfundskritiske forbrugere. Udtaler Energidirektør, Kaspar Mondrup.

Løsning med at kombinere el- og vandkraft medfører, at den samlede by hurtigere kan få elektricitet igen, efter et eventuelt nyt udfald på vandkraftværket.

Yderligere har Nukissiorfiit ændret på byens forsyningsforbindelser således, at kritiske kunder såsom flere Fødevarebutikker, Tusass, Beredskabet, Sundhedsvæsenet etc. Forsynes af nødelværket og derfor ikke er sårbare overfor udfald på transmissionslinjen til vandkraftværket.

- Vi har en formodning om, at de mange udfald på vandkraftværket skyldes en fysisk fejl på transmissionslinjen og forventer at inspicere denne, med helikopter så snart vejret tillader det.   

- Vi ved i Nukissiorfiit, at de seneste dage har været både hårde og uforudsigelige og vi vil gerne takke vores kunder for den store tålmodighed og opbakning vi har oplevet. Desværre må vi også samtidig understrege, at der kan komme flere strømafbrydelser, der dog forventelig har en mindre alvorlig karakter grundet kombinationen af vand-og dieselkraft” slutter Kaspar Mondrup.