Paris-aftalen er et naturligt næste skridt

Nukissiorfiit har arbejdet for den bæredygtige omstilling siden 1993, hvor landets første vandkraftværk blev etableret. Nukissiorfiit mener derfor, at det er et naturligt og vigtigt skridt mod en bæredygtig fremtid, at selvstyreformand Múte B. Egede i denne uge meddelte at Naalakkersuisut ønsker at tilslutte sig Parisaftalen fra 2015.

Udmeldingen kom på klimatopmødet COP26 i Glasgow. Tilslutningen til aftalen taler ind i den eksisterende politiske agenda og målsætningen om 100% vedvarende energi i 2030, som er udstukket af Naalakkersuisuts Sektorplan for Energi og Vandforsyning fra 2018.

- Tilslutningen til Parisaftalen sender et vigtigt signal om, at Grønland satser på selvforsyning med vores egen energi, frem for importeret olie - til gavn for både Grønland og klimaet, siger administrerende direktør for Nukissiorfiit, Kaspar Mondrup.

Den bæredygtige omstillingen er i gang

70 % af den offentlige energiforsyning er i dag baseret på vedvarende energi fra vandkraft, sol og vindmøller i både byer og bygder. Omstillingen til bæredygtig energi er derfor i gang, og fortsætter fremadrettet. Nukissiorfiit arbejder ud fra en kortlægning af vedvarende energipotentialer i alle byer og bygder, og sikrer herigennem den bæredygtige omstilling af hele landet.

Foruden bæredygtig forsyning af byer og bygder, kan de grønlandske vedvarende energipotentialer muliggøre internationale samarbejder, investeringer og energieksport, til gavn for hele samfundets udvikling.

- Grønlands enorme vandkraftpotentiale giver grundlag for at tiltrække industri og investorer til gavn for både vores økonomi og samfundsvækst. Eksempelvis vil vi kunne forsyne energitunge virksomheder eller anvende energien til produktion af grøn e-fuel (Power to X), der både kan forsyne vores dieseldrevne elværker, anvendes i luft- og skibstrafikken og eksporteres til udlandet. Mulighederne og potentialerne er enorme, slutter Kaspar Mondrup.