Storm skabte udfald i Nuuk

Nuuk har atter forsyning efter at byen d. 1. april 2021 kl. ca. 17.30 oplevede et udfald i elforsyningen. Udfaldet skyldtes kortslutning. Det formodes at kortslutningen skete, da to af transmissionsledningerne til vandkraftværket i Buksefjorden kom i berøring med hinanden som følge af kraftigt stormvejr.

Da udfaldet skete på elforsyningen, betød det også, at pumper i vand- og varmeforsyningen heller ikke kunne holdes i drift. Udfaldet medførte derfor, at al offentlig forsyning af el, vand og varme i hele Nuuk var afbrudt.

Nukissiorfiits teknikkere arbejdede intensivt med først at lokalisere problemet og derefter udbedre det. Da problemet var blevet fundet og fejlen rettet, blev kunderne i Nuuk koblet ind sektionsvis. De første kunder oplevede normal forsyning omkring kl. 20.20 og de fleste kunder havde normal forsyning igen omkring midnat. De sidste kunder blev koblet ind omkring 05.20. Kortslutningen havde forårsaget flere følgevirkninger, der gjorde at nogle af indkoblingsprocesserne skulle foretages manuelt, hvilket gjorde genetableringen tidskrævende.

Da forsyningen blev genetableret skete den dels fra vandkraftværket i Buksefjorden og dels fra Nordhavnsværket, der er Nuuks back-up anlæg. Nukissiorfiit arbejder nu på at klarlægge den nøjagtige årsag til fejlen.

Nukissiorfiits Energidirektør Kaspar Mondrup udtaler:

Vi er selvfølgelig ærgerlige over et så stort udfald og jeg kan sagtens forstå det er frustrerende for vores kunder, når det sker midt i aftensmaden og midt i påskeferien. Men kombinationen af vindstød af orkanstyrke og nedbør kan udfordre vores anlæg. Nu undersøger vi den nøjagtige årsag, og når vi kender den, må vi se hvilke løsninger vi kan implementere for at undgå det sker igen.

For yderligere info kontakt:

Nukissiorfiit@nukissiorfiit.gl