Strømafbrydelser i Nuuk, Nuussuaq og Qinngorput

Opdateret kl. 06:24, 02.12.2021
Henover natten har Nukissiorfiit fået startet alle dele af nødelværket ved Nordhavnen op og har derved genetableret forsyningen i det meste af byen, med dieselkraft. Der er stadig få steder uden strøm, blandt andet den gamle havn, et mindre område i Qinngorput og Fiskerbyen - vi arbejder på også at få disse områder koblet ind, hurtigst muligt.
Nukissiorfiit har bevidst besluttet ikke at forsøge at starte vandkraftværket. Det betyder at man hurtigere og enklere vil kunne reparere en eventuel defekt på transmissionslinjen til vandkraftværket i buskefjorden, hvis en sådan konstateres, ved dagens planlagte helikopterinspektion.
_________________________________________________________________________________________________
Mange kunder i alle bydele har lige nu strømsvigt, grundet et udfald på vandkraftværket.
Ca. en tredjedel forsynes med diesel og har fortsat strøm - herunder de kritiske funktioner.
Teleforbindelser, de store fødevareforretninger i Nuuk og Nuussuaq, Sundhedsmyndigheder, Politiet, Arktisk Kommando, Brandvæsenet, Alderdomshjemmet i Nuuk, Sikuki havn samt Nuuk Center er derfor fortsat forsynet og vi arbejder på højtryk for at genetablere forsyningen hos de øvrige kunder.