Sydgrønland forsynes med dyr diesel

Brud på transmissionslinjen mellem Qorlortorsuaq og Taartoq tvinger Nukissiorfiit til at bruge diesel til forsyning af Narsaq og Qaqortoq. En metode, der virker, men koster mange penge.

Normalvis forsynes Qaqortoq og Narsaq med vedvarende energi fra vandkraftværket ved Qorlortorsuaq. Som de øvrige fire vandkraftværker i landet, er det en god og billig måde at udnytte landets ressourcer og sikre energiforsyning til borgere og erhvervsliv. Desværre har et stormvejr nu forårsaget et brud på transmissionslinjen til Qorlortorsuaq.

Hos Nukissiorfiit har forsyningen til kunderne altid første prioritet, og når vi oplever udfald, knokler vi for at genetablere forsyningen, hvilket også lykkedes hurtigt i dette tilfælde. Udfaldet har derfor ikke påvirket forsyningen i hverken Qaqortoq eller Narsaq. Det skyldes, at Nukissiorfiit meget hurtigt fik genetableret forsyningen med en back-up, der kører på dieselkraft.

Modsat den vedvarende energi fra vandkraft, er forsyningen med diesel dog meget dyr. I øjeblikket bruger Nukissiorfiit ca. 13.000 liter diesel ekstra om dagen til at forsyne Qaqortoq og Narsaq, hvilket svarer til en ekstraudgift på 70.000 kr. i døgnet.

- Vi er stolte af vores høje andel af vedvarende energi, som sparer landet for mange millioner kroner i indkøb af olie. Et nedbrud, som det vi lige har oplevet, er en god påmindelse om, hvor meget vandkraftværkerne betyder for økonomien og for olieforbruget, udtaler Energidirektør Kaspar Mondrup.

Nukissiorfiit regner med at skaden hurtigt bliver udbedret, så vi igen kan forsyne med ren energi i slutningen af uge 11. Den endelige dato afhænger dog af vejrforholdene i Sydgrønland.

For yderligere info kontakt: nukissiorfiit@nukissiorfiit.gl