Ti året for en unik deleordning

Det er ti år siden at Nukissiorfiit etablerede deleordning for elektrikerlærlinge, i Aasiaat.
En ordningen der går ud på at dele lærlingene mellem Nukissiorfiit og de private elinstallatører, under deres uddannelsesforløb

Det hele startede med en idé og et reelt behov for at rekruttere flere elektrikerlærlinge til Nukissiorfiit. Nukissiorfiits drift ansvarlig teamleder, Ovenguaq Lyberth, tog dengang initiativ til at finde en løsning på dette behov - og fik efter en del forarbejde etableret en god aftale i stand med de lokale elinstallatørvirksomheder, som er Elektrikerit ApS og Aasiaat VVS ApS i Aasiaat.
- Når man er lærling skal, og vil man typisk gerne lære lidt af det hele. Nukissiorfiit tilbyder indblik i lidt mere grov strøm, og de private i almindelige husinstallation. Derfor var det nemt at lave en aftale med de private om at dele lærlinge mellem os. Et samarbejde som vi har været- og fortsat er meget glade for, fortæller Ovenguaq Lyberth.

Vi har et samfundsansvar
Ovenguaq Lyberth ved hvad han snakker om. Han er selv uddannet elektriker i 1989 og tog efterfølgende, via fjernundervisning, elinstallatør uddannelsen i 2007. En efteruddannelse som han sammen med en håndfuld kollegaer gennemførte, samtidig med at de passede deres daglige arbejde i Nukissiorfiit.
- Jeg har været hos Nukissiorfiit i over 30 år og som ansat er det et kæmpe plus at vi har den mulighed. Både for os som ansatte men også for organisationen, set med kompetenceudviklings øjne. Så er det en fordel at vi kan fortælle vores kommende lærlinge om, hvilke udviklingsmuligheder der ligger hos Nukissiorfiit, hvis de vælger at få arbejde her efter endt uddannelse, siger han og uddyber:
- Nukissiorfiit har et samfundsansvar for de unge uddannelsessøgende. Med deleordningen for elektriker lærlinge er vi med til at løfte den del.

Nukissiorfiit har på de ti år ordningen har eksisteret uddannet én elektriker. Men det er ikke noget som kan gøres op i statistik, siger Ovenguaq Lyberth.
- Vores erfaring med deleordningen er at det er blevet en mere attraktiv uddannelse i og med, at lærlinge får et indblik i de to verdener. Men det vigtigste med ordningen er at vi tilbyder lærlinge et indblik i stærkstrøm og vi er med til at uddanne dygtige unge mennesker. Det er en langsigtet og god investering, siger han.

Nukissiorfiits HR afdeling arbejder på at udbrede deleordning for elektrikerlærlinge på hele kysten, (og er i dialog med både Arssarnerit og Royal Greenland).