Tid til at skifte batterier

Som et led i Nukissiorfiits rutine service er det er blevet tid til at skifte batterier på vores kunders vand- og varmemålere.
En tidskrævende og omfattende opgave, hvor samarbejde med vores kunder er et vigtig led, i den kommende proces.

Arbejdet bliver sat i gang i onsdag d. 13/1, og vi starter i Myggedalen Nuuk.
Udskiftning af batterier vil ske på hverdage, i tidsrummet fra klokken 17:00 – 20:00. Eller på lørdage- og søndage, mellem klokken 10:00 – 15:00.

Det er vigtigt at vores teknikkere nemt og hurtigt kan kontrollere og skifte batterier, en opgave som højst tager 10 minutter, derfor skal Nukissiorfiit opfordre til, at vores kunder sørger for, at der er uhindret adgang til målerne.
På Nukissiorfiits Facebook profil vil kunder i Nuuk, Nuussuaq og Qinngorput løbende blive opdateret i, hvor i byen vi banker på, og i hvilken periode og område.

Vi håber på et godt samarbejde og ser frem til at få skiftet ud til nye batterier i alle vand- og varmemålere. Det er Nukissiorfiits håb, at alle batterier er skiftet inden sommeren 2021.