Vandkraft er den helt rigtige beslutning

Vedtagelsen om etableringen af et nyt vandkraftværk ved Qasigiannguit og Aasiaat samt udvidelsen af det eksisterende vandkraftværk ved Utoqqarmiut Kangerluarsunnguat (Buksefjorden) er en afgørende nyhed for både klimaet og udviklingen af samfundet.

Hos Nukissiorfiit, der siden indvielsen af det første vandkraftværk i 1993 har arbejdet for den bæredygtige omstilling, vækker vedtagelsen meget stor glæde og optimisme, fortæller energidirektør Kaspar Mondrup.

- Det er den helt rigtige beslutning, og vi er stolte og glade for at være en drivende part i udviklingen mod et mere bæredygtigt samfund, som er baseret på vores egen energi, siger Kaspar Mondrup, der uddyber, at satsningen på vandkraft kan skabe en dominoeffekt af gode, bæredygtige beslutninger.

Konkret betyder beslutningen om at udvide vandkraftkapaciteten, at landet nu tager et afgørende skridt på vejen mod en fossilfri fremtid. Når de nye vandkraftværker tages i brug, vil andelen af offentlig vedvarende energi stige fra de nuværende 70 procent til hele 90 procent.

Forslaget om at udvide vandkraftkapaciteten, der netop er blevet 3. behandlet og endeligt vedtaget af Inatsisartut, er også fuldstændig afgørende for Nukissiorfiits arbejde for at indfri sektorplanens målsætninger, der bl.a. indebærer at opnå vedvarende energi overalt, hvor det er muligt, i 2030.

Bæredygtig i mere end én forstand

Investeringen i vandkraft understreger desuden, at fremtiden ikke ligger i olie men tilhører den vedvarende energi. Sammenlignet med olie er vandkraft et langt bedre alternativ både klimamæssigt og økonomisk. De nye vandkraftværker muliggøre yderligere elektrificering af bilerne og konvertering fra oliefyr til afbrydelig elvarme.  

Naalakkersuisuts beslutning om at investere i vandkraft er et uhyre vigtigt skridt på vejen til et bedre, rigere og mere bæredygtigt samfund, der kører på vores egen energi, mener Nukissiorfiit.

- Vi kan nu gøre landet til foregangsland for vedvarende energi, og de nye investeringer i vandkraft vil i endnu højere grad end hidtil vise, hvor kompetente vi er til at drive vandkraftværker under de særlige arktiske forhold. Det kan fordre gode internationale samarbejdsaftaler og tiltrække attraktive investorer, siger Kaspar Mondrup.

Erhvervsmuligheder venter

Udsigten til, at landet nu tager førertrøjen på, når det gælder vedvarende energi med særligt fokus på vandkraft, indebærer nemlig ikke kun klimafordele men også et stort økonomisk potentiale.

Det er billigere at producerer energi med vandkraft end at producere energi på fossile brændstoffer. Derudover vil etableringen af yderligere vandkraftværker skabe jobs og erhvervsmuligheder med vækst og investeringer indenfor blandt andet nye grønne teknologier.

- Vandkraftpotentialerne, der er lagret i indlandsisen, kan nemlig betragtes som verdens største batteri, der kan levere energi til priser, som kan komme ned på omkring 70 kr./MWh, fortæller Kaspar Mondrup.

Investeringer i disse projekter er ifølge ham en ekstremt god forretning – både klimamæssigt og økonomisk - da de enorme vandkraftpotentialer giver grundlag for at tiltrække industri og investorer til gavn for både landets økonomi og samfundsvækst.

- Eksempelvis vil vi kunne forsyne energitunge virksomheder med grøn strøm eller anvende energien til produktion af e-fuels (Power to X), der i fremtiden vil kunne benyttes i landets eksisterende dieseldrevne elværker, skibstrafikken, anvendes i lufttrafikken og eksporteres til udlandet. Mulighederne er mange, og med vedtagelsen af de nye vandkraftværker er fremtiden blevet meget grønnere, slutter Kaspar Mondrup.