Vandkraftværket i Buksefjorden er igen i fuld drift

Nukissiorfiit’s medarbejdere har i løbet af fredagen repareret det defekte højspændingskabel, der, den seneste uge, har givet anledning til strømafbrydelserne i Nuuk.

”Vores eksperters første vurdering var, at det ville tage op til uger at reparere kablet, grundet de vanskelige arbejdsforhold, men en meget veltilrettelagt indsats i et samarbejde mellem Nukissiorfiit og Airgreenland, har resulteret i, at en midlertidig reparation har kunnet gennemføres allerede i dag” fortæller Energidirektør Kaspar Mondrup.

Det betyder, at vi i Nuuk ikke længere er i en krisesituation hvor byen forsynes fra nødelværket i Nordhavn, og at borgere og virksomheder igen kan anvende strøm som tidligere.

En særlig og udfordrende tid

Der er gennem ugen blevet talt og skrevet meget om situationen og Nukissiorfiit er blevet kritiseret for ikke at orientere nok om status.

”Vi forstår udmærket frustrationerne.  Men strømafbrydelserne har forårsaget ustabilt internet, tv og radio. Så til trods for, at Nukissiorfiit har haft et 24/7 kommunikationsberedskab, der løbende har orienteret omkring status, har det i perioder ikke været muligt at udsende informationen til borgerne”

”At der samtidig har været mange rygter og et antal falske opslag på Facebook, har ikke gjort den samlede kommunikationsopgave lettere” udtaler Kaspar Mondrup

Nødelværk

Som bekendt har Nuuks nødelværk forsynet Nuuk med el det seneste døgn. Det har været vanskeligt at få elværket op i fuld drift, så hele byen var forsynet. Det er der forskellige årsager til, hvor den manglende telekommunikation var en væsentlig faktor. Men det er ikke korrekt, at det skyldes, at Nukissiorfiit ikke løbende tester Nødelværket, som nogle medier skrev. ”Nødelværket opstartes og testes hver måned, men det er ikke det samme som at bruge nødelværket som byens eneste forsyningskile. En sådan driftstest, kan nemlig kun udføres, hvis man gennemfører et skifte mellem vandkraft og dieselkraft, hvilket vil resultere i en strømafbrydelse af flere timers varighed” forklarer Kaspar Mondrup  

Da elværket ikke kan levere samme effekt, som vandkraftværket, har Nukissiorfiit appelleret til, at borgere og virksomheder nedsatte al unødvendig strømforbrug. ”Vi oplever virkelig, at denne appel er blevet hørt og det har kunnet ses meget tydeligt i bybilledet, hvor alle de orange julestjerner, der kendetegner julen i Nuuk, var slukket og vi er dybt taknemlige for det samfundssind Nuuks borgere har udvist i den forbindelse” udtaler Kaspar Mondrup

Et godt samarbejde

Samarbejdet med Grønlands Beredskabsstab og Grønlands Beredskabskommission har været afgørende for bedst muligt at koordinere, målrette og optimere på indsatser, der er foretaget løbende, for at sikre alle kritiske samfundsfunktioner. Samarbejdet med de øvrige instanser i staben har sikret hurtig eksekvering på nødvendige tiltag – eksempelvis den første helikopterflyvning, at al relevant information hurtigt er kommet til borgerne og at der hele tiden har været handleplaner for nuværende samt potentielle scenarier.

Nukisisorfiits medarbejdere har ydet en kæmpe indsats i denne helt særlige og svære situation. ”De har arbejdet i døgndrift og sat alt ind for at genetablere stabil forsyning til alle borgere” siger Kaspar Mondrup. ”Den indsats de har ydet siden mandag aften har haft fuldstændig afgørende betydning for, at vi nu er tilbage til normal drift. Det er en ekstraordinær præstation fra Nukisisorfiits medarbejdere – foruden hvilken vi havde risikeret langt værre scenarier og længere tidshorisonter uden normal forsyning. For det skal lyde den største tak!” Slutter Kaspar Mondrup.