Vejret bestemmer

Den seneste tid har vejret påvirket flyvninger, teleforbindelser, sejladser samt forsyning af el, vand og varme til Nuuk.  

Nukissiorfiit meddelte i går, at der er foretaget en midlertidig reparation af transmissionslinjen mellem vandkraftværket i Buksefjorden og Nuuk og har annonceret, at nu kan man roligt bruge strøm på at vaske tøj, sætte en steg i ovnen og tænde julestjernerne.

Men – i skrivende stund er endnu en storm på vej fra Sydgrønland mod hovedstaden og har allerede ramt de sydlige kyster.

Nukissiorfiit glæder sig derfor over at have fundet den fejl på kablet til byens vandkraftværk, som har forsaget flere udfald den seneste uge. Fredag lykkedes det at gennemføre en midlertidige reparation, der igen muliggjorde at forsyne Nuuk med strøm fra vandkraftværket i Buksefjorden.

At der er tale om en midlertidig reparation betyder, at kablet er mere sårbart overfor overisning og vindstød. Så selvom Nuuk nu er i en normal driftssituation, har Nukissiorfiit fortsat et forhøjet beredskab, der er klar til at gribe ind, hvis stormen mod forventningen, skulle forårsage en ny kortslutning.

- Den midlertidige reparation er den bedst mulige i den nuværende situation og vi er meget glade for, at den kunne gennemføres ved en koordineret indsats. Men i vores land er vi som bekendt underlagt vejret og et arktisk og til tider ekstremt klima betyder, at vi skal altid være forberedt på at de ydre omstændigheder kan skabe komplikationer siger energidirektør Kaspar Mondrup.

Den seneste uges hændelser og udfordringer har tydeliggjort behovet for godt samarbejde og kommunikation med øvrige instanser i sådanne kritiske situation og har tvunget Nukissiorfiit til at tænke i alternative løsninger. Det har resulteret i flere gode strukturer, med blandt andet optimering af kritiske samfundsfunktioners kobling til nødelværket og en drift med kombineret vand- og dieselkraft. Ultimativt har det rustet det samlede beredskab og Nukissiorfiit til at håndtere fremtidige nøds- og krisesituationer med skærpet ekspertise og hurtighed.