Vindenergi i fremtiden

Nukissiorfiit ser en fremtid, hvor vindmøller spiller en vigtig rolle i forsyningen af landet. 

Vindkraft er et godt alternativ til forsyning sammen med andre vedvarende energityper, og kan supplere eksisterende dieselbaseret energiproduktion i byer og bygder. Vindkraft giver nemlig gode muligheder for vedvarende energiproduktion de steder, hvor eksempelvis vandkraft ikke er en mulighed.

Nukissiorfiit har derfor siden 2018 undersøgt potentialet for brug af vindmøller. I første omgang var fokus på etablering af et vindmølletestcenter nær Sisimiut. Her blev der i efteråret 2018 opstillet to vindmøller.

Vindmøllerne kommer fra to forskellige producenter, og er såkaldte husstandsvindmøller med en højde på 25 meter. Møllerne kommer fra henholdsvis Solid Wind og Viking Wind. Begge møller har en max effekt på hver 25 KW.
Begge vindmøller når max last på 25 KW ved en vindstyrke på ca. 9-10 m/s.

Nukissiorfiit har i testperioden indhentet god viden og erfaringer om driften og funktionaliteten af de to vindmøller. De er dog ikke helt klar til at indgå i forsyningen endnu.

Nukissiorfiit har brugt testperioden til at tilrette og udbedre fejl på vindmøllerne i samarbejde med producenterne af møllerne. Dette arbejde pågår stadig.

Fejl og forbedringer
Solid møllen har i løbet af testperioden haft to havarier på vingerne, senest i januar 2020. Havarierne skete da vingerne bliver udsat for hård frost i kombination med stærk vind. Vingerne bliver for stive i kulden og kan ikke klare de vibrationer som opstår under drift i disse forehold.
I oktober 2020 blev der monteret et nyt sæt vinger med indbygget måleudstyr for at fastslå hvordan vibrationerne opstår. Der testes foresat for at finde en ind til kernen af problemet.

Viking møllen havde fra starten problemer med styringen. Der opstod fugt og isdannelser i styreskabet og der var problemer med krøjegearet på møllen. Disse problemer er nu udbedret, og Nukissiorfiit undersøger nu muligheden for, at denne vindmølle kan indgå i forsyningen af én af Sisimiuts bygder.

Det er derfor hensigten, at vindmøller af denne type i fremtiden skal indgå i Nukissiorfiits forsyning af bygder, og dermed mindske forbruget af fossile brændsler i bygderne.

Vindmøller er et vigtigt skridt i den vedvarende energiforsyning af grønlandske byer og bygder, og vil på sigt kunne dække en væsentlig del af energibehovet, særligt i bygder.

For at kortlægge hvilke byer og bygder, der i fremtiden skal forsynes med vindenergi, har Nukissiorfiit opstillet udstyr til vindmålinger i blandt andet Aasiaat, Qasigiannguit, Uummannaq og flere bygder.