Fra Mittarfeqarfiit til Nukissiorfiit

Nukissiorfiit ser frem til at overtage forsyningsansvaret i Kangerlussuaq, Narsarsuaq og i Qaarsut

Den 23. juni 2022 besluttede Naalakkersuisut at overdrage ansvaret for energi- og vandforsyningen fra Mittarfeqarfiit til Nukissiorfiit pr. 1. januar 2023 på de ovennævnte steder.
Nukissiorfiit finder beslutningen fornuftig og naturlig.
- Det giver rigtig god mening, at forsyning af el, vand og varme skal løses af Nukissiorfiit, da det er vores kerneopgaver, udtaler Hans Rowedder teknisk direktør.

Helt konkret kommer det til at betyde, at brugsretten og driftsansvaret fremadrettet vil sortere under Nukissiorfiit. Hvorimod aktiverne på vand og energiforsyningsområdet, som eksempelvis bygninger og anlæg, forbliver Selvstyrets ejendom. Befolkningen kommer således ikke til at bemærke til overdragelse.
- Vi arbejder på at tilpasse en række forhold, før en endelig overtagelse kan realiseres, fortæller Hans Rowedder.
Dette arbejde omfatter blandt andet aftaler om forsyning, bygningsindretning, IT-systemer og administrationen af de berørte medarbejderes ansættelsesforhold.
- Det har været Nukissiorfiits første prioritet at håndtere de af Mittarfeqarfiits tidligere medarbejdere, som har været direkte berørt. Vi lægger stor vægt på, at processen er god og tryg for disse kommende kollegaer, siger Hans Rowedder