Forsyning i børnehøjde

Nukissiorfiit byder ofte, og meget gerne, folkeskoleklasser indenfor, når de ønsker at besøge vores arbejdsplads. Men det er første gang, at et besøg munder ud i en film.

Folkeskolelever er generelt meget nysgerrige på at høre om forsyning af el, vand og varme. Nogle vil også gerne høre om vores arbejde med vedvarende energi, men fire elever fra 8. B i Tasersuup Atuarfia, Qaqortoq, skilte sig ud.

Det er eleverne Najannguaq, Camilla, Ivalo og Nauja, som til vores store overraskelse kom og afleverede deres videoproduktion, som tak for deres besøg på vandværket i Qaqortoq.

De fire elever havde forud for besøget fokuseret på nummer 6 af de 17 verdensmål, fordi borgere i dele af Afrika mangler vand. Det fik dem på sporet af nummer 6.3 (anguniakkavut.gl, red.), som har overskriften ”Styrk vandkvaliteten, og rens og brug spildevand bedre”.

Under deres undersøgelse fik de lyst til at undersøge, hvordan Nukissiorfiit forsyner befolkningen med vand.

Nukissiorfiit takker Najannguaq, Camilla, Ivalo og Nauja for deres fine produkt, som vi med stor fornøjelse nu deler med jer her (filmen er på grønlandsk og undertekstet på dansk):

Afspil videoen