Det lysner lidt for vandforsyningen i Uummannaq

Siden der blev konstateret olieforurening af drikkevandet i Uummannaq fredag d. 20. september har Nukissiorfiit forsynet Uummannaqs borgere med drikkevand ude fra. Der er både blevet hentet vand bygden Ikerasak, og byen har fået drikkevand fra  RAL skibet Pajuttaat medbragt  fra Aasiaat. Men nu bliver det lettere at skaffe drikkevand til byen. Tilsynsmyndigheden har nemlig frigivet det vand, der bliver produceret på Uummannaq vandværk, og dermed kan det bruges til drikkevand.

Der er dog vigtigt at gøre opmærksom på, at dette ikke betyder, at vandet i hanerne kan drikkes. Vandledningsnettet er nemlig ikke omfattet at frigivelsen, og derfor er der ikke nogen ændringer i anvendelsesbegrænsningen. Vand fra hanen må derfor fortsat ikke bruges til drikkevand, tøjvask eller bad.

Det er dog stadig en god nyhed. Det betyder nemlig at det vand Nukissiorfiit stiller til rådighed for Uummannaqs borgere, nu bliver produceret i Uummannaq. Dermed er forsyningssikkerheden forbedret. Derudover vil Nukissiorfiit gå i gang med at skylle folks private vandtanke, hvilket er et vigtigt skridt på vejen mod en normalisering af vandforsyningen. Det forventes også at fiskeindustrien kan få tilført en øget mængde vand dagligt. Man kan løbende følge med i Nukissiorfiit initiativer på. https://www.nukissiorfiit.gl/kundeservice/uummannaq/

Det er nu anden gang vandværket frigives. Dagen efter sidste frigivelse kom der prøveresultater ind som viste at der igen var små mængder olie i vandet fra vandværket. Dermed blev frigivelsen trukket tilbage. Sidste frigivelse var med baggrund i to dages prøver uden olie i vandet. Denne gang har der været 7 dages prøver hvor der ikke har været olie i vandet. Yderligere har der derudover været to dage med prøver fra det nyligt ankomne mobile laboratorium som også viser at vandet er frit for olie. Det er med baggrund i disse resultater at vandværket frigives.

For at sikre vandkvaliteten og belært af sidste frigivelse, vælger Nukissiorfiit at teste hver sending af vand med vandbil med vand fra vandværket, før det leveres. På denne måde sikrer vi at der ikke er olie i det vand som leveres. Det fortsætter vi med i en rum tid endnu. Samtidig vil vi fortsat teste vandet fra vandværket dagligt.

Nukissiorfiits konstituerede Energidirektør: Claus Andersen-Aagaard udtaler.
– Det er godt at vi kan få frigivet vandværket, da det gør vores videre arbejde med at genetablere byens normale drikkevandsforsyning lettere.  Det næste vigtige skridt er at få vandledningsnettet helt rent. Nukissiorfiit har arbejdet med at skylle de forskellige sektioner af vandledningsnettet. Der kommer dagligt prøveresultater fra mange forskellige steder i byen. Både fra taphuse, private huse, offentlige institutioner og fra virksomheder. Vi kan konstatere, at det virker med gennemskylningen, og at vi fortsat ser flere og flere steder hvor det ikke længere kan spores olie i vandet. Vi er dog ikke i mål endnu.

Aktuel anvendelsesbegrænsning fra tilsynsmyndigheden:

Både borgere med trykvand og med vandtank, må indtil andet bliver meldt ud, kun bruge vandet til toiletskyld og håndvask, man kan således ikke bruge vandet til bad, rengøring eller opvask.

Ved spørgsmål, kontakt: nukissiorfiit@nukissiorfiit.gl