UPDATE: Vandsituationen i Uummannaq 8/10-2019

Indtil der igen bliver oprettet vandforsyning i byen, tilbyder Nukissiorfiit fortsat borgerne at hente vand på Nukissiorfiits kontor og otte andre steder i byen.

Følg vores arbejde
Nukissiorfiit har ligeledes oprettet et link på vores hjemmeside, hvor vores kunder kan følge arbejdet dag for dag
Oplysninger bliver løbende opdateret og findes her

Senest er der etableret et mobillaboratorium.
Med et mobillaboratorium har Nukissiorfiit senest sikret et vigtigt redskab, til at bekæmpe forureningen af drikkevandet i Uummannaq. Det betyder også at Nukissiorfiit kan få resultaterne på prøverne samme dag som prøverne er taget.

Med det mobile laboratorium er der også to laboranter fra Danmark, som er eksperter i netop denne type analyse. De skal nu arbejde sammen resten af Nukissiorfiits organisation om at afhjælpe forureningen i Uummannaq.

Aktuel anvendelsesbegrænsning fra tilsynsmyndigheden:
Både borgere med trykvand og med vandtank, må indtil andet bliver meldt ud, kun bruge vandet til toiletskyld og håndvask, man kan således ikke længere bruge vandet til bad, rengøring eller opvask.

image

image