Kogeanbefaling i Nanortalik

Fund af muligt sygdomsfremkaldende bakterier i drikkevandet i Nanortalik.

Der er ved den seneste vandprøveundersøgelse fra byen påvist E. Coli og andre muligt sygdomsfremkaldende bakterier i drikkevandet.

Kogeanbefaling: Beboerne anbefales at koge vandet, inden det drikkes eller benyttes i husholdningen.

Kogeanbefalingen ophæves, når nye vandprøver viser tilfredsstillende resultater.

For yderligere oplysninger, venligst kontakt AC-Fuldmægtig Susanne Berglund tlf.: 346469, email: susb@nanoq.gl