Takststigning på el og vand

I en tid med stigende energipriser i Europa har Nukissiorfiits takster på el til lys og kraft samt vand været uændret siden 2019. Nukissiorfiit har desuden i 2021 sænket taksten på varme for at videregive nedsættelsen af olieprisen fra Polaroil til vores kunder, og for at gøre det attraktivt for vores kunder at vælge omstillingen fra olieopvarmning til afbrydelig elvarme, som gavner den grønne omstilling. 

Nukissiorfiit står overfor at skulle reinvestere for mere end 2,5 mia. kr. i de nuværende forsyningsanlæg de næste 10 år for at højne forsyningssikkerheden, og som delvis kompensation for de betydelige reinvesteringer, har Naalakkersuisut godkendt, at Nukissiorfiit hæver taksterne på el og vand. Nukissiorfiits indtægter og udgifter skal fremover balancere bedre, og takststigningen er et af flere elementer heri.

Der er tale om en takststigning på 10 øre pr kilowatttime (kWh) for el til lys og kraft og én krone og tyve øre pr. kubikmeter vand.

Det betyder eksempelvis, at en familie, bestående af fire personer, kan forvente en stigning på omkring 44 kroner for el og vand om måneden.

Nukissiorfiit og Naalakkersuisut arbejder for, at Nukissiorfiits indtægter og udgifter skal balancere, så der er de nødvendige ressourcer til at investere i forsyningspligten, samfunds- og klimahensynet. Økonomidirektør Pierre Vassard forklarer:
- At Nukissiorfiit står overfor at skulle investere massivt i vandkraft, nuværende forsyningsanlæg og andre vedvarende energianlæg de næste mange år. Nukissiorfiit er derfor nødt til at have samtidighed mellem priserne og udgifterne til forsyningen, hvis det skal lykkes. Samtidighed betyder, at kunden hverken betaler for meget eller for lidt for sit forbrug. De seneste 2 år har Nukissiorfiit haft store millionunderskud. Hvis priserne ikke afspejler de faktiske udgifter, er der er en risiko for, at de nuværende kunder sender en kæmpe regning til fremtidens generationer af kunder både forsynings-, samfunds- og klimamæssigt. Derfor er det rettidig omhu at ændre priserne.

De nye takster på el og vand træder i kraft den 1. februar 2023.

For yderligere kommentar kan henvendelse ske her: nukissiorfiit@nukissiorfiit.gl