ophævelse af kogeanbefaling i Nanortalik

Kogeanbefalingen fra den 17. oktober 2022 ophæves hermed, da nye vandprøver efter udbedring/desinfektion af byens vandforsyning viser tilfredsstillende vandkvalitet.

For yderligere oplysninger, venligst kontakt AC-Fuldmægtig Susanne Berglund tlf.: 346469, e-mail: susb@nanoq.gl