Levering af el

Energiforsyningen i Grønland er kendetegnet ved ø-drift. Det betyder, at de enkelte byer og bygder ikke er forbundet via et fælles forsyningsnet. Hver lokalitet har derfor mindst ét elproducerende anlæg samt tilhørende back-up-anlæg. Den eneste undtagelse er byerne Qaqortoq og Narsaq, der begge forsynes fra Qorlortorsuaq Vandkraftværk.

I ledningerne fra Nukissiorfiits el-producerende anlæg strømmer el af en spænding helt op til 132.000 volt. Transformerstationer, som står rundt omkring i byerne, laver spændingen mindre. Der laves strømmen om til 230 volt til stikkontakterne eller til 400 volt, som bruges til vaskemaskiner, komfurer og lignende.

Fra transformerstationen føres strømmen videre til et kabelskab, hvorpå strømmen bliver fordelt rundt gennem jordledninger til de huse, der ligger i nærheden.

Information om tilmelding til Nukissiorfiits forsyning findes her.