Nukissiorfiits nye telefonsystem udnytter ventetiden

Der er kommet nye autosvar på telefonsvareren, når kunder ringer til Nukissiorfiits Kundeservice. Det betyder at ventetiden til at komme til at tale med en medarbejder udnyttes, så der indsamles mest mulig information om kundens henvendelse i venteperioden. Dermed er vores medarbejdere bedre klædt på til at hjælpe kunden, når personen kommer i røret.

Først skal kunden tage stilling til, hvilket sprog henvendelsen skal foregå på. Der trykkes 1 for dansk, og ellers skal man vente, hvis samtalen skal være på grønlandsk. Derefter skal man lytte efter autosvarene, og trykke på det nummer, som ens henvendelse drejer sig om. Det kan bl.a. være PBS-ansøgning, faktura, kvittering, til- eller afmelding, hvis dit hus er lukket for strøm, hvis du har modtaget en rykkermeddelelse eller dokumentation for ingen restancer.

Autosvarene på telefonsvaren vejleder også om, hvordan man kan benytte selvbetjeningen til en lang række ting gennem kundeportal.nukissiorfiit.gl. Her kan man selv til-og afmelde sig, følge ens forbrug, tilmelde sig PBS og meget mere. Nukissiorfiits Kundeportal er gratis at benytte.
Der kan til gengæld være gebyr ved betjening via Kundeservice ved gældende prisblad, f.eks. koster udskrift af ekstra kopi af faktura 30 kr. og tilmelding pr. måler koster 200 kr.

Autosvarene på telefonsvareren fortæller også, hvis Kundeservice har brug for en skriftlig henvendelse i form af mail for at kunne vejlede kunden. Det gælder f.eks. hvis der er lukket for strøm på en adresse, da Nukissiorfiit skal have dokumentation for betalt restance inden adressen genåbnes.

Det nye telefonsystem er hjælpsomt for både kunder og medarbejdere i Kundeservice. Det giver kunderne mere information og guider til brug af kundeportal.nukissiorfiit.gl. Samtidig er det nyttigt for vores medarbejder i Call Center at have et overblik over kundens henvendelse, inden de kommer i røret, da de dermed bedre kan hjælpe kunden.