10 år med vandkraft i Ilulissat

I år er det ti år siden, at vandkraftværket i Paakitsoq overtog forsyningen til Ilulissat by.

I aftalen stod der: “Vandkraftværket i Paakitsoq først overtages af Nukissiorfiit, når den kunne levere el”.
Citatet er fra den oprindelige aftalen mellem Nukissiorfiit og daværende bygge- og anlægsleverandør “Istak”, datterselskab til Pihl og søn. Istak stod for opførelsen af vandkraftværket og eftersom, at aftalen blev overholdt, kunne vandkraftværket overdrages til Nukissiorfiit den 30. oktober 2012, altså for ti år siden.

Første opgave var at oplære personalet. Det stod det islandske forsyningsselskab Landsvirkjun for. Nukissiorfiits personale i Ilulissat blev derfor uddannet til selvstændigt at styre driften fra kontrolrummet. Det har de gjort lige siden både meget dedikeret og tilfredsstillende. Året efter blev selve overtagelsen underskrevet, og i den forbindelse blev der holdt en officiel indvielse med daværende minister, Mette Lynge, som vært.

Siden er det gået rigtig godt. Vandkraftværket har sparet samfundet for import af 9 mio. liter diesel, som svarer til 24.000 tons CO2 om året, siden det blev sat i drift i 2012. Med andre ord har vandkraftværket sparet samfundet for i alt 85 mio. liter diesel og skånet miljøet for udledning af 226.000 tons CO2. En stor succes i forhold til den grønne omstilling i Grønland.

Vandet, der løber igennem de cirka seks kilometer tunneller til vandkraftværket, kommer fra isen og søerne, som hele tiden fyldes op.
I dag går omkring 2/3 af elproduktionen i Ilulissat til afbrydelig elvarme, og energien er afhængig af ude temperaturene.