Da Itilleq fik deres nye vandværk

Vandværket i Itilleq er et godt eksempel på, hvad der kan laves i en lille bygd med begrænsede ressourcer.

Opførelsen af det nye vandværk i bygden var ikke længe undervejs. For allerede et år efter det første spadestik, i anlægssæsonen 2020, stod den opført.
Som så meget andet anlægsarbejde i bygder er der en del forarbejde. Logistikken kan drille og gå ud over tidsplanen. Men heldigvis har Nukissiorfiit en hel del erfaringer med at organisere bygdeanlægsarbejde og ved, at det kan betale sig at forberede og planlægge i god tid.

Men uanset, hvor forberedt man kan være, så er der næsten altid udfordringer. Det gælder også i denne opgave, hvor en montør fra Krüger nåede frem til Sisimiut før alt hans værktøj.
Til alles ærgrelse var beskeden, at værktøjet stod ikke til at kunne nå frem i den periode, der var sat af til hans arbejde. Men heldigvis kunne det værkstøj, som montøren skulle bruge, lånes i Sisimiut by. Det tog dog lidt tid at finde frem, hvilket betød, at sejturen til Itilleq måtte udsættes et par timer.

 Da montøren nåede frem til Itilleq, havde en lokal entreprenører gjort det forberedende arbejde med at støbe fundamentet til det kommende vandværk, og rørarbejde var også lavet.
Tømrer havde opsat standardbygningen sammen med bygningsleverandør fra PRIESS, og en lokal elektriker havde sørget for elinstallationer.
Alt var således klar til, at montøren fra Krüger kunne gå i gang med hans del af arbejdet sammen med Avatannguaq Dalager fra varme- og bygdeafdelingen i Sisimiut. Nemlig opsætning af anlægget og klargøre til brug.
Et flot og tilrettelagt arbejde, som sammenlagt tog omkring et år.

I dag passes vandværket af den lokale bygdepasser og hans medhjælper, som begge har modtaget sidemandsoplæring af montøren på selve anlægget. Men det spritnye anlæg passer stort set sig selv og skal kun tilses, når det melder om fejl.
Det sker heldigvis sjældent, og hvis der er brug for support, træder den bygdeansvarlige og hans team til.Billedtekst: Paaviaaraq
Paaviaaraq Enoksen har været ansat i Nukissiorfiit siden 1998. I dag er han bygdepasser i Itilleq:
- Vi er meget glade for vores nye vandværk, og vandet smager mærkbart bedre. Det har været spændende at være med til at opføre værket.

Billedtekst: Jokum
Jokum Enoksen, bygdemedhjælper i Itilleq.
- Vi har pligt til at forsyne med el og vand, det er et stort ansvar. Det er derfor et fremskridt med vores nye vandværk i Itilleq.