Et år med fokus på den grønne omstilling og Nukissiorfiits økonomiske situation

Nukissiorfiit fremlægger i regnskabsåret 2021 et planlagt underskud på 138 millioner kroner. Nukissiorfiit har været nødt til at nedskrive 157 mio. kr. på nye anlæg og igangværende anlægsprojekter.

I 2021 blev indtjeningsbidraget 20 mio. kr. lavere end budgetteret. Dette skyldes, at varmetarifferne er nedsat for at være konkurrencedygtige i forhold til de private oliefyr i vandkraftbyerne pga. olieprisfald og mere effektive private oliefyr. Endvidere blev der i 2021 anvendt betydeligt flere ressourcer på vedligeholdelse af distributionsnettet.

Økonomidirektør Pierre Vassard beskriver resultatet sådan her: ”Regnskabsåret 2021 er mærket af et varmt år og faldende oliepriser, hvilket afspejler sig i indtjeningen. Samtidig viser vores nedskrivningstest, at Nukissiorfiits økonomi ikke hviler-i-sig-selv. Problemet er, at tarifferne medfører et så lavt afkast, at vores anlæg ved anskaffelsestidspunktet er mindre værd end kostprisen, hvilket vores overskud i vandkraftbyerne ikke kan dække.”

Vandkraft er den vigtigst kilde til at mindske CO2

Med Inatsisartuts beslutning i 2021 skal der etableres et vandkraftværk til forsyning af Qasigiannguit og Aasiaat samt en udvidelsen af vandkraftværket ved Buksefjorden, som forsyner Nuuk. Disse projekter får stor indflydelse på Nukissiorfiits indtjening og den vedvarende energis andel af Grønlands samlede energiforbrug og dermed en reduceret udledning af CO2.

I 2021 blev energiforsyningen i 10 bygder og mindre byer suppleret med vedvarende energi fra nye solceller.

Nukissalik ladestandere

Med et gratis medlemskab af Nukissalik har Nukissiorfiit givet kunderne mulighed for at benytte de offentlig tilgængelige ladestandere, som Nukissiorfiit har opstillet i vandkraftbyerne. Nukissalik havde 500 kunder ved udgangen af 2021.

Strømafbrydelse i Nuuk

Den meget omtalte kortslutning på transmissionslinjen mellem Nuuk og vandkraftværket i Utoqqarmiut Kangerluarsunnguat i slutningen af 2021 betød, at Nuuk var ramt af en længerevarende strømafbrydelse. Der blev udført en midlertidig reparation af transmissionslinjen, og Nuuk kunne igen forsynes med el fra vandkraftværket. Nukissiorfiit vil lave en permanent reparation af transmissionslinjen i august måned.

Fremtidsudsigter

Nukissiorfiits indsats for at øge den robuste forsyning og øge den vedvarende energi fortsætter i årene frem. I 2022 er følgende områder i særlig fokus:

  • En ny strategi for forsyningssikkerhed og opgradering af nødelværket i Nuuk.
  • En forbedring af Nukissiorfiits indtjeningsevne.
  • En analyse af de samfundsøkonomisk konsekvenser af de bynære vandkraftpotentialer i Maniitsoq, Paamiut og udvidelse af Qorlortorsuaq.
  • En overtagelse af Mittarfeqarfiits forsyningsanlæg.
  • En øget elektrificiering i vandkraftsbyerne ved udbredelse af afbrydelig elvarme i Ilulissat og Nuuk samt fokus på  
  • En fortsættelse af implementeringen af DDS i landets bygder.

På dette LINK finder du Nukissiorfiits årsrapport 2021.