I regn og rusk kom kablerne ud

På kun tre dage har Nukissiorfiit i Sisimiut trukket omkring 500 meter kabel ned i jorden. Det hele foregår i bydelen Akia igennem en dal, over en elv og et godt stykke op ad lufthavnsvejen.

Med de knap 500 meter nedlagt kabel er arbejdet halvt færdigt.
Der skal nemlig lægges godt 1.100 m henover resten af sommeren (se strækningen, som er den røde markering på kortet).
Dette arbejde vil blive udført i etaper efterhånden, som en entreprenør får gravet jorden op.

Arbejdet er udført af et ti mand stærkt team fra Nukissiorfiit i Sisimiut, som har lagt kabler under nogle barske og skiftende vejrforhold. Men de gået friskt til arbejdet med både reb og biler og ikke mindst med et højt humør. “Det er virkelig en imponerende indsats, de har lagt i dette arbejde”, udtaler Energidirektør Cicilie Senderovitz. 

Formålet med hele arbejdet er stabilisere el-nettet i bydelen Akia, hvor der foregår en større byudvikling. Vi arbejder hele tiden på at gøre forsyningen robust og stabil, og det understøtter dette arbejde.