Ny vintervandtank i Qaanaaq

Til sommer tager Qaanaaq en nyopført vintervandtank i brug, som i den nære fremtid får stor betydning for forsyningen i byen

For opførslen af den nye 5000 m3 vintervandtank, som bliver den tredje i byen, kommer til at betyde, at Nukissiorfiit fremover udelukkende vil kunne forsyne Qaanaaq by med vand fra elven.
Det kommer også til at betyde, at det er slut med at hente havis med gummiged og et endegyldigt stop med at hugge is til afsmeltning i vintermånederne.

Der findes i forvejen to ældre vintervandtanke i byen på hver 2000 m3, som fyldes med vand fra den nærliggende elv. Men med de to ældre tanke tilsammen har ikke været tilstrækkelige til at dække byens fulde behov gennem vintermånederne, og Nukissiorfiit har derfor gennem årene suppleret med at hente is fra havisen.

Men med den ekstra vintervandtank kommer vandbeholdningen op på 9000 m3 vand, og det vil kunne dække byens behov for vandforsyning gennem hele vinteren.

Længe undervejs
Den nyopførte vintervandtank har været længe undervejs og forklaringen på det er blandt andet logistiske udfordringer. Eksempelvis har havisen i længere perioder bremset for levering af større udstyr med skib. Men også bevillinger til det samlede projekt på omkring 32 millioner kroner har været svære at finde.

Ikke desto mindre så er tanken nu opført. Nu er der kun tilbage at få den isoleret og at få installeret et dertil hørende teknikhus, før vintervandtanken endelig kan tages i brug. Men dette arbejde forventes at være færdig i år.
Når den nye vintervandtank står klar til brug får Qaanaaq by hele tre vintervandtanke på i alt 9000 m3.