Råvandssø i Qeqertarsuatsiaat er opmålt

De første målinger af råvandssøer skulle oprindeligt foretages i Sisimiut. Desværre opstod der en hindring, der gjorde, at opmålingerne i stedet blev foretaget på råvandssøen i Qeqertarsuatsiaat.

Valget af Qeqertarsuatsiaat faldt naturligt, da Nukissiorfiit havde modtaget en forespørgsel om, hvad der var af muligheder for at levere vand til en ekstra fiskefabrik i bygden.

Feltarbejdet blev udført på en enkelt arbejdsdag med en sejltur fra Nuuk til bygden. Feltholdet, der bestod af projektleder Martin Nauta og driftskonsulent i vandforsyning Mads Albæk, der sejlede fra Nuuk og til bygden og blev ved ankomst sat af lige ved råvandssøen.

Sådan startede Nukissiorfiits første, selvstændige opmåling af råvandssøen, og den blev målt op med det nyeste udstyr.
- Vi fik endda målt lydens hastighed i vandet med et specielt instrument. Holdet fortalte, at lydens hastighed nemlig ikke er helt ens i alle søer.

Inden dagen var omme, var holdet tilbage i Nuuk, hvor alle data blev processeret og behandlet.
Dernæst blev i alt 1096 punkter med målinger af søbunden givet videre til Nukissiorfiits GIS-specialist Sune Steenskjold.
Ud fra disse punkter kunne Sune lave en 3D model (se billedet) af søbunden i Qeqertarsuatsiaat. Han beregnede også volumen af søen og lavede en volumenkurve for søen.
- Vi fik Asiaq til at beregne, hvor meget vand, der falder som regn og sne inden for søens opland. Endelig kunne vi nu se, hvor meget vand, der var til rådighed, og om der var nok til en ekstra fiskefabrik i bygden, fortæller Martin Nauta.

Resultaterne af den samlede undersøgelse viste, at den mængde vand, der hvert år strømmer til søen, indeholder langt mere, end der forbruges i bygden.
Undersøgelsen viste også, at det kun vil være en fjerdedel af vandet fra søen, som vil forbruges med en kommende ny fiskefabrik.
- Men det bedste har været, at vi selv har kunne måle søen op, og derved sparet Nukissiorfiit for omkostningerne ved at få eksterne folk til opgaven. Det er meget tilfredsstillende, slutter Martin