Stor opgradering af kraftvarmeværket i Ilulissat

Bryderne og beskyttelsesrelæer på kraftvarmeværket i Ilulissat, der er Nukissiorfiits ”navlestreng” til byens 10kV fordelingsnet, har få et en længe tiltrængt opgradering.

Helt konkret er det 10 styks 10kV brydere, som skal sikre generatorer og højspændingskabler mod al for høj  strøm og uacceptable spændinger.
Brydernes funktion er at frakoble de såkaldte HSP-kabler ved al for høj strøm (altså ved overbelastning eller kortslutning, red.) for at forebygge alvorlige ulykker.

Efterfølgende blev der arbejdet med en plan for et omfattende udskiftningsarbejde, der skulle sikre både en opdateret installation og en permanent løsning.
Det blev besluttet, at arbejdet skulle udføres i sommermånederne, helt nøjagtig i juli 2022, som er den periode byens forbrug af strøm/kW er lavest. Også for at sikre, at Nukissiorfiit hele tiden kan levere tilstrækkeligt med effekt til byen, også med dieselelværket, hvis- og når denne bliver nødvendig.

Med i planlægningen blev der naturligvis også kalkuleret med udfordringer, også at udskiftningsarbejdet kunne medføre enkelte, kortvarige strømafbrydelser.
- Da arbejdet for alvor gik i gang, havde vi for lav spænding til værket, og nøddieselen tog derfor automatisk over, fortæller Niels Pedersen, fungerende distriktschef i Ilulissat og fortsætter:
- Vi havde også gjort os nogle overvejelser med hensyn de gamle elektriske styringer, der var flettet godt og grundigt ind i anden el styring. Det var en rigtig spændende proces, som vi er stolte af at nå i mål med, siger Niels Pedersen.

Nukissiorfiits kunder kommer ikke direkte til at mærke noget til denne opgradering, men for helhedsbilledet betyder det en kæmpe forbedring af sikret strøm og dermed sikring af farlig strøm, som kan opstå ved kortslutning på 10Kv fordelingsnettet (strømmen til hele byen, red.).