Kirkerne i Nuuk vil køre på grøn energi i 2024

I denne juletid er der meget at glædes over, herunder et godt samarbejde mellem Nukissiorfiit, Fredningsnævnet og Bispekontoret i Nuuk som i efteråret 2023 har sat fokus på den grønne omstilling.

Det har udmøntet sig i en netop indgået aftale om, at Hans Egedes kirke og Vor Frelser kirke og Bispekontoret i 2024 får installeret en elektrokedel, der udnytter overskudsenergien fra vandkraftværket i Utoqqarmiut Kangerluarsunnguat [Buksefjorden].

En besparelse på 127 ton CO2

At kirkerne skifter til elvarme frem for at fyre med olie, betyder en besparelse på over 127 ton CO2 om året. Denne besparelse er tydelig at mærke på klimaregnskabet, da det svarer til en besparelse i udledningen på 99,7% CO2 for begge kirker. Og det vækker glæde hos biskoppen: ”Vi har været meget glade for den indledende proces med Nukissiorfiit, som betyder at kirkerne skal have installeret elektrokedler i 2024. Vi glædes over at passe på naturen, og at de to kirker i fremtiden vil køre på grøn energi til glæde for både kirkegængere og klimaet” udtaler Paneeraq Siegstad Munk, Biskop over Grønlands Stift.

Det forventes at installationen af elektrokedlerne påbegyndes i andet kvartal af 2024, hvilket betyder at elektrokedlerne efter planen er i drift til sommer. 

Nukissiorfiit arbejder målrettet for at fremme den grønne omstilling i landet, og er derfor utrolig glade for samarbejdet med Fredningsnævnet og Bispekontoret om at nedbringe CO2-udledningen ved at udnytte landets egne vedvarende energikilder. Derfor er konverteringen af kirkernes oliefyr også kun et lille udsnit af de i alt 18 afbrydelige elvarmeprojekter som Nukissiorfiit forventer at gennemføre i Nuuk.

Dette vil i alt medføre en forventet reduceret CO2 udledning på 2043,3 ton.