Unik grønlandsk deltagelse ved ARENA 2022

Nukissiorfiit har som de eneste fra Grønland, haft en deltager med i det spændende ARENA program (Arctic Remote Energy Networks Academy, red.). Et program der har til formål at udvikle og vidensdele inden for udviklingsarbejdet med vedvarende energi i Arktis.

Niels Erik Hagelqvist, teknisk specialkonsulent, var (ud af 200 ansøgere, red.) blandt 17 deltagere fra forskellige lande, der efter kyndig udvælgelse fra University of Alaska, Fairbanks og Alaska Center for Energy and Power, blev udvalgt til at deltage i ARENA-programmet. Et program, som er designet specifikt for personer, der bor- og arbejder i fjerntliggende cirkumpolare arktiske samfund.

Programmet indeholdt blandt andet besøg i arktiske lokalsamfund og vidensudveksling mellem deltagere. Derudover var der præsentationer, laboratorie- og værkstedsdemonstrationer og networking, hvor der var faglige input gennem praktiske læringserfaringer, præsentationer, forelæsninger, mentorer samt projektudviklere fra hele det cirkumpolare nord.
- Jeg er meget glad for at være blevet udvalgt til dette program. Som deltager har jeg høstet ny viden og færdigheder, og har fået nye værktøjer og et bredere fagligt netværk. Det er vigtige elementer, når man arbejder med udvikling af vedvarende Energi (herefter: VE) i Arktis, fortæller Niels Erik Hagelqvist.

Fokus på grøn omstilling i Arktis
De 17 deltagere har været samlet tre gange og har besøgt energianlæg i Alaska, Canada og Island.
Besøgene på energianlæggene har haft fokus på VE og hybridanlæg, som kombineres med traditionelle energiformer.
- Disse Cirkumpolar delinger, hvor vi blev præsenteret for udfordringer og muligheder med Arktiske energisystemer, har skabt en indbyrdes, bredere forståelse for dette arbejdet i Arktis, fortæller Niels Erik Hagelqvist.
- Den viden, vi har høstet både fra undervisningerne, forelæsninger, præsentationer samt vores besøg på vedvarende energi anlæg i Arktis, og ikke mindst via sparring fra vores mentorer og kolleger. Det tilsammen har banet vej for et bredere samarbejde med VE projekter på tværs af landene, fortæller han.

Nu ligger der noget arbejde forude, som Niels Erik glæder sig til komme i gang med: Men det er sikket, at processen i ARENA-forløbet har sat nogle nye perspektiver i spil.
- Vi kan ændre måden, vi planlægger vores el- og varmeproduktion, ved at integrere lokalt tilgængelige VE forsyninger med eksisterende dieselbasseret energiforsyning i hybridsystemer. Vi skal også se på måden, vi fremover planlægger vores el- og varmeproduktion, hvordan vi designer vores bygninger, og hvilken energikilde vi vælger til vores transportformer, fortæller han.

Fordele ved deltagelse i ARENA 2022
Erfaringer og viden, som er høstet ved deltagelsen i ARENA programmet, har allerede båret frugt og afspejler sig i nogle af Nukissiorfiits projekter.
Her kan blandt andet nævnes:
- Permafrostsikring af master for transmissionsledningen i Sisimiut
- Fundamenter til vindmøller tilpasset arktiske forhold.
- Datahåndtering fra VE-produktion. 
- Håndtering af spænding og frekvens ved store andele af VE i eksisterende dieselbaserede elnet.
- Bindeled til kolleger og lokale aktører med viden inden for tankmålinger og brændstofhåndtering.
- Grønlandsk deltagelse i AMG (Alaska Microgrid Group)
- Erfaringsudveksling om absorptionskølere, samt rådgivning til Alaska om varmegenvinding teknikker.

Der planlægges et besøg i Grønland for Sarah Cox, der er den Canadiske leder for ARENA i Arktisk Råd. Sarah Cox vil under sit besøg forsøge at plante et frø for en mulig Grønland-Nunavut ARENA session i 2024.

Nyttige fakta om ARENA


Målsætningen for programmet:
-
Opbygge et samarbejdende international team af energispecialister ved at bruge principperne om videndeling, mentorordning, netværk, læring og kapacitetsopbygning.
- Give deltagerne den nødvendige videns base, færdigheder og samarbejdsnetværk til at udvikle vedvarende energiprojekter i deres egne lokalsamfund eller regioner.
- Forbedre lokalsamfundets energiansvarlighed.
- Sikre bæredygtighed i Arktisk energiudvikling.
- Opnå balance mellem økonomisk rentabilitet, energiforsynings sikkerhed, miljø- og folkesundhedsproblemer i den cirkumpolare arktiske region.

Fakta om optagelse:
Deltagerne i ARENA programmet bliver udvalgt via konsensus i en komité, der består af personer, der er udpeget af ARENA 2022 ledelsen. Alle ansøgere konkurrerer om at blive udvalgt og udvælgelsen sker efter en grundig vurdering af den indsendte ansøgning samt individuelle interviews (gennemført via Skype-video eller lignende værktøjer). Herudover er følgende kriterier for udvælgelse af deltagerne til ARENA 2022 programmet:
- Statsborgerskab i en af de otte arktiske nationer eller observatørnationer i Arktisk Råd og/eller tilknyttet en permanent deltagergruppe i Arktisk Råd.
- Forudgående kendskab til energiprojekter som er relevante i en arktisk kontekst.
- Deltage i udmøntningen af et energiprojekt, der er relevant for lokalsamfundet, kommune, by eller bygd, som deltageren i løbet af programmet orienterer de øvrige deltagere om.
- Gode engelsksprogede kommunikationsevner i både skrift og tale.
- Forpligtelse til at deltage i alle aspekter af programmet og til at overholde programmets forventninger til forberedelse og gennemførelse.
- Støtte fra deltagerens arbejdsgiver til, at stille den nødvendige tid til rådighed for at deltage i alle programs aktiviteter.

Du kan læse mere om programmet her: https://arena.alaska.edu/
I april vil der på denne side blive publiceret en Tv-reportage, som præsenterer deltagernes ARENA forløb.

Island


I Island er behovet for lade standere til elbiler stødt stigende. Der testes forskellige typer og elselskaberne udlejer lade standere til kunderne.

ARENA 2022 holdet til forelæsning på Svartsengi Geotermisk kraft- varmeværk. Kraft- varmeværket forsyner bl.a. ”Den Blå Lagune” med elektricitet varme. Foto Amanda Byrd.

ARENA 2022 holdet besøgte Espiflöt Blomster Gartneri, Flúðir, Island, hvor alle drivhuse er geotermisk opvarmede. Foto Amanda Byrd.

Arena 2022 holdet besøgte det geotermiske område Geysir. Her venter holdet på at den varme kilde Strokkur skal springe. Foto Amanda Byrd.

 
 
 

Canada

 

Niels Erik H og tre af de Canadiske deltagere, på vej til ”Sree Vyàa” solcelleanlægget i Old Crow. Solcelleanlægget består af 940 kWp solceller og en 612 kWh batteribank. Turen derud foregik på snescooter og temperaturen var minus 32 C.

”Sree Vyàa” solcelleanlægget i Old Crow set fra luften. Foto Tom Rutherdale.

Turen til ”Sree Vyàa” solcelleanlægget i Old Crow foregik på snescooter.

 

Alaska

 

ARENA 2022 holdet besøgte byen Kotzebue, Alaska. Det lokale el-selskab ”Kotzebue Electric Association” KEA, har også vindmøller, solceller og batteribank. Her er vi på vej ud til anlæggene på en meget regnfuld dag. Foto Amanda Byrd.

Niels Erik H. undersøger dobbeltsidede solcellepaneler for sætninger som følge af optøet permafrost i Kotzebue, Alaska. Foto Amanda Byrd.

Det samlede ARENA 2022 hold i Kotzebue, Alaska fotograferet foran en 900 kW vindmølle, hvis fundament er permafrost sikret med thermosyfoner som ses i baggrunden. Foto Amanda Byrd.