Sammen om den grønne omstilling

Nukissiorfiit arbejder for at forsyne det grønlandske samfund med el, vand og varme med et særligt fokus på at udnytte vandkraft som landets vigtigste energikilde. I Nuuk leverer Nukissiorfiit primært energien fra vandkraftværket i Utoqqarmiut Kangerluarsunnguat (Buksefjordsværket), hvor vandet fra den overliggende sø omdannes til elektricitet. Det er godt for klimaet og ikke mindst for samfundsøkonomien. Der er derfor store potentialer for at nedbringe CO2 udledningen i en by som Nuuk ved at bruge energi fra Utoqqarmiut Kangerluarsunnguat.

Derfor har Nukissiorfiit indledt et samarbejde med Hotel SØMA & Sømandshjemmet i Nuuk, hvor de skifter fra at få energi fra et oliefyr til, at der bliver installeret en elektrokedel, som vil levere størstedelen af varmen baseret på klimavenlig strøm fra Buksefjord Vandkraftværket. Med denne varmeaftale kommer Hotel SØMA til at gå fra en årlig CO2 udledning på ca. 142 ton til en årlig CO2 udledning på knap 1 ton, hvilket vækker begejstring hos hotelkæden:
”Hotel SØMA & Sømandshjemmet har i mange år arbejdet professionelt med social bæredygtighed. Hotel SØMA arbejder hver dag med en grøn og bæredygtig profil i hotelbranchen, og i samarbejde med Nukissiorfiit tager vi i Nuuk nu endnu et skridt på rejsen med klima- og miljømæssig bæredygtighed. Vi er glade for samarbejdet med Nukissiorfiit som i høj grad bidrager til netop denne rejse og den grønne omstilling” siger vicehotelchef Morten Bøgh Munkholm.

Det eksisterende oliefyr, som hidtil har forsynet Hotel SØMA med varme, skal efterfølgende kun fungere som backup. Besparelsen på de over 140 ton CO2 udledning bringer også glæde hos Nukissiorfiit:
”Denne aftale er vigtig for det konverteringsarbejde som Nukissiorfiit gerne vil. Det er et vigtigt skridt for den grønne omstilling. Nukissiorfiit kan ikke drive den grønne omstilling alene. Derfor er vi også meget glade for, at Hotel SØMA har udvist stor imødekommenhed og oprigtig interesse for at gøre en forskel med hensyn til den grønne omstilling. De har udvist en stor ansvarsbevidsthed i forhold til deres klimaaftryk, og det er en fornøjelse at samarbejde med Hotel SØMA omkring dette projekt” udtaler distriktschef Filip Sivertsen.

Nukissiorfiit forventer at indgå flere lignende samarbejdsaftaler i år og ser frem til at sætte større fokus på det forpligtende samarbejde, grønlandske virksomheder har med hinanden til gavn for den grønne omstilling og i forhold til de samfundsøkonomiske investeringer, der er taget.