Levering af drikkevand

Drikkevandet leveres til kunderne på forskellige måder:

water tap

Trykvand:

Vandet leveres de fleste steder via hovedvandledninger, hvor kunderne er tilsluttet med stikledninger.

Vandkoersel

Vandkørsel:

Der findes huse, der har vandtank i stedet for tilslutning til hovedvandledninger. Nukissiorfiit kører vand ud til disse kunder. Vandkørsel er en dyr og ressourcekrævende løsning for såvel kunderne som Nukissiorfiit, og det er derfor Nukissiorfiits mål at nedbringe antallet af vandkørsler.

Taphus-Narsaq

Taphuse:

I bygderne leverer vi kun i få tilfælde direkte til husene. Normalt forsynes bygdernes indbyggere med vand fra et eller flere taphuse.

Mange af Nukissiorfiits vandledninger er el-opvarmede for at sikre, at vandet ikke fryser.