Årsrapport med energi

Nukissiorfiit præsenterer årsrapporten for 2022.
I den fremgår det, at også Nukissiorfiit, som andre forsyningskæder, har været mærket af tiden efter Covid-19 restriktioner og i en tid med krig i Europa. Helt konkret er der varslet prisstigninger og forsinkelser hos vores leverandører, og det påvirker naturligvis udviklingen af Nukissiorfiits tekniske infrastruktur såsom generatorer, transformatorer og ledningsnetværket.

Nukissiorfiit har i 2022 haft fokus på at højne forsyningsstabiliteten, forsyningssikkerheden og den digitale sikkerhed. Nukissiorfiit har i særdeleshed haft fokus på økonomien og har et mindset på at sikre, hvad der giver gavn for Nukissiorfiit og det grønlandske samfund.
Den gennemgribende procesoptimering omfatter også forbedring af vandkvaliteten i hele landet. Det er sket og fortsat sker gennem strategisk arbejde om dokumenteret drikkevandssikkerhed (DDS).

I 2022 lancerede Nukissiorfiit en helt ny Kundeportal for dels at understøtte digitaliseringen – men også for at fremme den gode kundeoplevelse og nedbringe ventetider.

Nye beslutninger
I 2022 blev der truffet en række politiske beslutninger, som har stor betydning for Nukissiorfiit. Det er blandt andet, at Nukissiorfiit fremadrettet skal have energi- og vandforsyningsansvaret i Kangerlussuaq, Narsarsuaq og i Qaarsut. Der er også politisk besluttet i efteråret 2022, at der skal nedsættes af en bestyrelse for Nukissiorfiit.

Endelig traf Naalakkersuisut i starten af dette år beslutning om, at etablering af det nye vandkraftværk ved Aasiaat/Qasigiannguit samt udvidelsen af vandkraftværket ved Nuuk skal overdrages til NunaGreen A/S. Det betyder samtidig, at det eksisterende vandkraftværk i Buksefjorden skal overdrages til NunaGreen A/S. Rammerne for dette samarbejde forventes at komme på plads i 2023. Fremadrettet fastholder Nukissiorfiit ansvaret for driften af vandkraftværket ved Buksefjorden og kommer også til at stå for driften af det nye vandkraftværk i Aasiaat/Qasigiannguit.

Alt dette er opgaver som Nukissiorfiits ledelse ser frem til at løfte sammen med organisationens dygtige og dedikerede medarbejdere.

Et nyt år
I 2023 fortsætter Nukissiorfiit arbejdet med elektrificering og vedvarende energi, så vi fremmer de samfundsøkonomiske og miljøvenlige interesser, mindsker Nukissiorfiits afhængighed af olie og dermed begrænser udledning af CO2. For Nukissiorfiit handler fremtiden i Grønland om at skabe et Nukissiorfiit i balance med miljøet, forsyningen, organisationskulturen og økonomi.

Nukissiorfiit vil også i 2023 intensivere fokus på samfundsansvar.
Gennem uddannelse og større inddragelse af lokale aktører vil Nukissiorfiit arbejde for internt og eksternt at videreudvikle de kompetencer, som er livsnødvendige for, at Grønland går en mere grøn fremtid i møde.

Nukissiorfiit skal gå forrest med et bæredygtigt ansvar. Det kan Nukissiorfiit kun med politisk vilje og gennem nære partnerskaber.
For Nukissiorfiit er fremtiden grøn til gavn for nuværende og fremtidige grønlandske generationer.