Cicilies første år som Energidirektør i Nukissiorfiit

Et år er gået, siden Nukissiorfiit fik sin første kvindelige energidirektør, Cicilie Senderovitz. Nukissiorfiit tegner her et billede af hendes første 365 arbejdsdage.

Der var spænding blandt medarbejderne i Nukissiorfiit, da Cicilie satte sig på energidirektør-stolen for et år siden. Det skete i en tid, hvor der havde være en del udskiftning på posten, og det havde naturligvis skabt uro i organisationen.

Cicilies opgave var blandt andet at skabe stabilitet og styrke personalets tillid til ledelsen, og hun kom med en plan:
- Mit første fokus var rettet mod Nukissiorfiits værdier. Det var vigtigt for mig at binde organisationen sammen til én helhed. For mig betyder det meget, at alle bliver behandlet éns og involvere medarbejderne mest muligt.

Som sagt så gjort. Hun dannede sig hurtigt et overblik ved først at bevægede sig op og ned ad gangene på hovedkontoret og besøge distrikter i nord, syd, øst og vest for at sætte ansigter på de nye kollager samtidig med, at hun løbende delte information om direktionens arbejde med medarbejderne i organisationen.
- Hun er helt ned på jorden og er til at snakke med. Cicilie holder os løbende opdateret med fredagsmail, som jo gør, at man føler sig tættere på direktionen. Så kan jeg også godt lide, at hun altid svarer hurtigt på en mail henvendelse, fortæller Henning Lange, driftsansvarlig i Qasigiannguit.

Cicilie og den øvrige direktion søsatte et nyt strategiarbejde, hvor der er fokus på at få inddraget organisationen i arbejdet, så det bliver en strategi både medarbejdere og ledere kan se sig selv i samtidig med, at den bliver langtidsholdbar. Til efteråret vil den nye strategi ”Nukissiorfiit i Balance” blive præsenteret under fire overordnede strategispor: Forsyningssikkerhed, Effektiv Forsyning, Grøn Omstilling og Organisationskultur/Kompetencer.
- Jeg oplever hele tiden et voksende, stærkt team med ejerskab til opgaverne. Vi er ikke altid enige, men der er en respektfuld dialog imellem os, og det er vigtigt i dette arbejde. Både på ledelsesplan, men også for medarbejderne, som jeg håber både føler sig set og hørt, siger Cicilie.
- Da jeg efter en teamledersamling på hovedkontoret var på vej retur til Nanortalik, kunne jeg høre én, der råbte efter mig. Da jeg så mig tilbage, hang Cicilie ud ad døren og vinkede farvel. Det har jeg dæleme aldrig oplevet, at en energidirektør har gjort før, fortæller Erling Lorentzen med et smil, driftsansvarlig teamleder i Nanortalik.

I dag er energidirektørens uformelle natur svær at komme udenom internt i organisationen.
Hun er typen, der møder tidligt på arbejde, og det er ikke usædvanligt, at hun dukker op med en cykel under armen og sved på panden. Og inden hun har sat sig i stolen, har hun fortalt om gårsdagens fjeldvandring med pandelampe, vinterbadning og andre fysiske aktiviteter.
Cicilie deltager så vidt muligt i Nukissiorfiits sociale arrangementer og gør et stort nummer ud af, at få alle med. Senest så vi hende i kantinen til frokost, hvor hun og en kollega fra faktureringen vandt over det førende hold fra Indkøb i bordfodbold. Håneretten var stor!

Interne arbejdsgange interesserer også Cicilie. Hun syntes, det er vigtigt at få kendskab til processer og hopper gerne med ud i marken for at få en forståelse for arbejdet. For eksempel var hun for nyligt med en kollega fra elværket i Nuuk på varmerundering.
- Cicilie var nysgerrig, lærenem og fik øvet at taste ind i vores Sertica-systemer. Hvis hun en dag skulle mangler et arbejde, vil jeg varmt anbefale, at hun søger herned, griner den unge Frank Jensen, varmværksassistent i EGT Nuuk, som beretter om en sjov formiddag med Energidirektøren.

Samarbejdet udadtil
Cicilie har taget ejerskab uden at være stor i hatten, det lader hun hunden Kuluk om. Den er nemlig lige så hjemmevant på hovedkontoret og finder selv vej til bossens kontor (og på vej derhen gemmer sidekontorerne på godbidder og fedterøvsbemærkninger i stride strømme).
Men ejerskabsfølelsen alene kan ikke gøre det. Cicilie har nemlig også involveret sig i en række vigtige, eksterne samarbejder, som er vigtige for forsyningsvirksomheden.
Det er ikke mindst samarbejdet med departementschefen for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, Natuk Lund Olsen, hvor der løbende bliver opdateret på alle parametre. Fælles for de nøglepersoner er, at de er relativt nye i deres stillinger.
- Departementet har et godt og tæt samarbejde med Nukissiorfiit. Det er noget, jeg som departementschef finder centralt for, at vi sammen kan udvikle Nukissiorfiit. Nukissiorfiit forsyner hele Grønland med essentielle behov som lys, varme og vand, og det er et stort ansvar, som Cicilie løfter i fællesskab med jer andre i Nukissiorfiit, fortæller Natuk Lund Olsen, som også tilføjer en personlig anekdote:
- Personligt er jeg rigtig glad for vores gode samarbejde, og jeg glæder mig altid til vores møder. Jeg kommer helt sikkert aldrig til at glemme vores første møde i oktober 2022. Cicilie var rimelig ny direktør for Nukissiorfiit, mens jeg havde min første uge som departementschef - ergo havde jeg nærmest ingen kendskab til hverken energiområdet eller Nukissiorfiit. Jeg forstod ikke så meget af, hvad der blev sagt, men siden da har Cicilie med sit tålmodige og lyse sind taget mig med ind i energiens spændende verden. Hendes nytænkende ledelsesstil har blandt andet mundet ud i, at jeg har været på praktik i Nukissiorfiit, og jeg fik set anlæggene og hilst på de fleste i Nukissiorfiit i Nuuk. Jeg ser frem til yderligere samarbejde i fremtiden, slutter hun.

Cicilie er også blevet en del af en VL-gruppe, et samarbejdsnetværk bestående af ledere i Nuuk. Hun synes, at det er vigtigt at være en del af sådanne netværk og deltager gerne på seminarer og gå-hjem møder, der gavner samarbejde og udvikling. Både for i Nukissiorfiit og samfundet.
Seneste var hun i Tasiilaq til et infrastrukturseminar arrangeret af Kommuneqarfik Sermersooq. Her deltog det lokale erhvervsliv, departementet for infrastruktur, RAL, Mittarfeqarfiit, Tusass, Air Greenland og Air Iceland. Når hun er afsted på kysten, benytter hun altid lejligheden til at besøge medarbejderne.
- I Tasiilaq fik vores medarbejderne lejlighed til at vise rundt på vores anlæg og samtidig øse ud af deres faglighed. Dem, der kender mig godt, ved, at jeg er så stolt af at være en del af teamet med vores dygtige kollegaer i Nukissiorfiit, siger hun.
Forud for seminaret i Tasiilaq var Borgmesteren fra Kommuneqarfik Sermersooq på besøg i Nukissiorfiit, hvor der blev talt om vigtige emner som byudvikling, byggemodninger og læringsmiljø.
- Sådanne møder munder ud i inspiration til os alle, og det aftryk, mener jeg, er vigtigt for alle i samfundet, siger Cicilie.

Vandkraft og ny bestyrelse
Den politiske beslutning om udvidelse vandkraft i Nuuk og et nyt vandkraftværk i Aasiaat og Qasigiannguit blev godkendt året før Cicilie tiltrådte, men benarbejdet startede, da hun satte sig ved roret. Et benhårdt arbejde, der rummer alt fra finansieringsmodeller til procesarbejde til overdragelsen til Nuna Green, som skal stå for anlægget af udvidelsen af vandkraftværket i Nuuk og etableringen af vandkraftværket i Aasiaat og Qasigiannguit
- Der er mange følelser med i sådan en proces, det er jo Nukissiorfiit, som har siddet ved roret fra start, men jeg føler, vi er landet et godt sted. Det handler jo om at styrke Grønlands grønne energiforsyning. Der er naturligvis holdt et hav af møder med både kernemedarbejdere, departementet, politikere både herhjemmefra og i Danmark, fortæller Cicilie.
- Det er os i Nukissiorfiit, der har kompetencerne og viden på området, og det skal vi naturligvis dele ud af, ligesom vi skal også fortsat skal drive vandkraftværkerne.
For Nukissiorfiit har mange års erfaring med både at etablere og drive vandkraftværk. Der er pt. 5 vandkraftværker i Grønland. Sidste år var det tiåret for vandkraftsværket i Paakitsoq (Ilulissat), og vandkraftværket i Utoqqarmiut Kangerluarsunnguat (i Nuuk) har i år 30 år på bagen.

Der kommer til at ske mere nyt for Nukissiorfiit. Det er det politisk besluttet, at Nukissiorfiit skal have en bestyrelse, og det forbereder Cicilie også hele organisationen og medarbejderne på.
- Vi er ved at kridte banen op og forbereder os på at kunne betjene og arbejde sammen med en kommende bestyrelse. Status er at involvere personalet løbende på dette arbejde og i et sundt tempo at klæde organisationen på til den nye situation med en kommende bestyrelse. Det stiller nemlig nogle nye krav og nogle nye muligheder, fortæller hun.

Nukissiorfiit er meget mere end el og vand
I det år, som er gået, har Nukissiorfiit også overtaget forsyningsansvaret fra Mittarfeqarfiit i Qaarsut, Narsarsuaq og Kangerlussuaq. Mange tænker ikke over det, men bag scenen foregår der en del andet spændende arbejde, som gavner samfundet i det store hele, og som Nukissiorfiit også bidrager til.
Som eksempel kan nævnes deltagelse i CSR Greenlands årlige arrangement Saligaatsoq, Tusass Stafetløb og Kulturnatten.- Personligt nyder jeg at deltage til sådanne arrangementer og komme helt tæt på både kollegaer, samarbejdspartnere og kunder, fortæller Cicilie. Hun modtog personligt alle gæsterne på kulturnatten, som jo har været på stand by et par år grundet Corona.

Men bag kulisserne nyder hun også, at organisationen hele tiden arbejder for at sikre Nukissiorfiit og unge menneskers fremtid.
Der tilbydes nemlig løbende lærlingepladser inden for mange fag. Der er blandt andet uddannelser inden for administration samt driften af Nukissiorfiits anlæg.
- Jeg er rigtig glad for, at Sisimiut har åbnet op for muligheden for at uddanne maskinmestre herhjemme. Det betyder, at vi kan videreuddanne de dygtige unge mennesker i Grønland uden, at de behøver at tage til f.eks. Danmark. Jeg bliver også glad af at følge vores medarbejdere, som i det daglige knokler for at sikre andres uddannelsesmuligheder og tilpasser arbejdsdagen til lærlinge og elever, siger hun.
- Vi er i gang med at undersøge muligheden for at præge den helt unge generation i folkeskolen. Vi vil så gerne åbne organisationen for at vise, hvor spændende organisationen er og måske skabe en interesse for, at de unge mennesker får lyst til at uddanne sig inden for den tekniske verden.

Arbejdet med vedvarende energi er også et helt kapitel for sig, når man ser på udviklingspotentialer.
- Der sidder så mange dygtige medarbejdere med en stor drivkraft med fuld fokus på den grønne udvikling. De er med til at holde vores undersøgelser og forsøg i gang, og det er lige fra opsætningen af små vindmøller, solceller og til batteribanke. Engagementet er enormt smittende, siger hun og forsætter:
- Jeg ville ønske, at jeg kunne illustrere det spændende og givende arbejde med vedvarende energi. Det er en fantastisk verden, som jeg helt klart synes, at flere unge skal være en del af.

Anlægsarbejdet er også en stor del af Nukissiorfiits virke. Det er alt fra reparation af gamle anlæg samt anlæg af nye. Anlæg (f.eks. vand-, el- eller varmeværker) bliver typisk udført i sommermånederne, når frost og is har sluppet sit tag. For det er ikke nogen hemmelighed, at Nukissiorfiits kollegaer ind imellem møder store udfordringer i vores forsyningsanlæg. Det er alt fra frostsprængninger, anlæg af nye ledningsnetværk eller akutte indsatser for at forebygge skader på forsyningen.
- Når jeg er vidne til deres indsats, fyldes jeg med stor respekt. Det er så tydeligt, at alle løfter i flok og går pligtopfyldende til opgave, og de stopper altså ikke, før arbejdet er gjort. Så selvom vi nogle gange bliver kritiseret på de sociale medier eller i pressen, så går de stolte hjem, for de ved, at de har gjort deres indsats for at sikre forsyning til landets borgere under ret svære vilkår. Det er en indstilling, som er meget unik her i Nukissiorfiit, siger en stolt Cicilie.

Familien i Nukissiorfiit
Der er noget om snakken ift. ancienniteten for ansatte i Nukissiorfiit, de bliver nemlig i organisationen historisk længe. Der er mange, som fejrer 10, 20, 25, 30 ja endda helt op til 45 år i organisationen.
- At være ansat i Nukissiorfiit er en livsstil. Vi er en familie, der sætter faglighed højt, og så kan vi noget sammen. Når jeg ser folk sige op eller går til fordel for et ny arbejde, så er det lidt som en skilsmisse: Alle er kede af det, men ikke for evigt, for vi samler hinanden op, når det gør ondt, siger hun.

Da Cicilie for et år siden satte sig i energidirektør stolen, spurgte vi hende om, hvilken type leder hun er. Svaret var kort:
- Nærværende og synlig!
I dag, et år efter, et minut i fyraften, stiller vi hende det samme spørgsmål, hvortil hun svaret:
- Der er helt sikkert mange, som har tænkt, at jeg er noget uformel. Jeg er ikke særlig god til at være formel, det er akavet og ligger ikke til mig. Så hellere være sig selv - Og det er da gået meget godt indtil videre, griner hun, mens hun på vej ned ad gangen tager cyklen under armen, mens hun højlydt får sagt ”tak for i dag, vi ses i morgen” til alle.