Nukissiorfiits årsregnskab for 2023 er nu offentliggjort

Nukissiorfiit ender med et underskud i 2023, men det er der gode forklaringer på blandt andet:

  • Nukissiorfiit har i 2023 reinvesteret i ekstraordinært mange anlæg primært i mindre bosteder, som ikke er rentable. Investeringerne er nødvendige for at sikre forsyningen også de mindre steder.
  • Nukissiorfiit har 1. januar 2023 overtaget forsyningspligten i Kangerlussuaq, Narsarsuaq og Qaarsut. Driftsomkostningerne de pågældende steder overstiger indtægterne, herunder driftstilskud. Desuden er der disse steder store renoveringsbehov.
  • Vandkraftsprojekterne i Utoqqarmiut Kangerluarsunnguat samt ved Aasiaat / Qasigiannguit har medført omkostninger for Nukissiorfiit i en længere årrække. Nukissiorfiit kompenseres ikke for omkostninger afholdt i perioden 2018 til 1. januar 2023.

Nukissiorfiit har løbende fokus på at udvikle organisationen og skabe en organisation i balance på alle væsentlige parametre. Derfor har Nukissiorfiit også i 2023 udarbejdet en langsigtet strategi: “Nukissiorfiit i balance 2030”, som blandt andet tager højde for det omfattende reinvesteringsbehov. Strategien centreres om kerneområderne:

  • Forsyningssikkerhed
  • Effektiv forsyning
  • Grøn omstilling
  • Organisationskultur og kompetencer

Det handler om at få skabt en strategi for Nukissiorfiit, som er bæredygtig, ikke kun på klimaområdet, men også driftsmæssigt, økonomisk og organisatorisk. Formålet er at sikre en effektiv forsyning, skabe balance mellem Nukissiorfiits indtægter og udgifter samt at have en sund organisationskultur.

Den grønne omstilling havde også et stort fokus i 2023, hvor Nukissiorfiit har arbejdet på at udbrede vedvarende løsninger både i byer og i mindre bosteder.

Læs hele årsrapporten her.