Vores vand er unikt, hjælp os med at passe på det

På fredag, d. 22. marts, er det vandets dag, som er en FN-temadag, der fokuserer på rent drikkevand. Som forsyningsvirksomhed forsyner vi i Nukissiorfiit landets borgere med rent drikkevand, og vi tager derfor forskud på markeringen af vandets dag allerede nu, da vi gerne vil gøre opmærksom på vores lands unikke drikkevand.

I Grønland har vi noget af verdens fineste og reneste vand. For at bevare kvaliteten af vores drikkevandsressourcer er det afgørende, at vi sammen tager ansvar for at beskytte drikkevandet mod forurening, affaldsudslyngning, kemikalieudslip og ubehandlet spildevand.

Derfor er der restriktioner for, hvilke aktiviteter der må foregå i de omkringliggende områder eller vandspærrezoner, hvor vandet ledes ned til drikkevandsressourcen. I videoen herunder kan du blive klogere på, hvad en vandspærrezone er, og hvilke regler, der gør sig gældende inden for zonerne. Ved at følge reglerne kan vi sammen passe på vores unikke drikkevand, og sikre, at vi, og fremtidige generationer har adgang til rent drikkevand mange år ud i fremtiden.

For mere information om vandspærrezonerne mm. se her.